You need to Upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Home

Tip: Zet je 3D bril op!
Showreel

Nederlands

Fris & Innovatief

3D Holland is een innovatief productieburo op het gebied van 3D presentaties & ontwikkelingen. We maken op maat gesneden 3D campagnes voor uw presentaties op het internet, een beurs of binnen uw bedrijf.

De toekomst van de online-gebruikerservaring en de product-, beurs- en bedrijfspresentatie zal steeds meer 3D-elementen in zich dragen. Producten, omgevingen en bedrijven worden steeds vaker in 3D weergegeven. Bepaalde productcategorieën laten zich, zo is gebleken, het beste ervaren in een 3D-context. In dit opzicht is het niet zozeer de uitdaging om een 3D-omgeving te creëren, maar om de winkelervaring en de product en bedrijfspresentatie zo levensecht mogelijk te maken.

3DHolland biedt deze mogelijkheid. Met onze huidige prijzen van 3D-foto/filmproductie, de toegenomen bandbreedte en onze geavanceerde compressietechnieken staat niets een snelle adoptie van 3D in het online adverteren en de product-, beurs- en bedrijfspresentaties in de weg.

English

Fresh & Innovative

Holland is an innovative 3D production agency in the field of 3D presentation and development. We create tailored campaigns for your 3D presentations on the Internet, a trade show or your company.

The future of the online user experience and product, exhibition and business presentation will more and more have 3D elements in them. Products, environments and companies are increasingly being displayed in 3D. Certain product categories are best experienced in a 3D context. In this relation, it is not the challenge of creating a 3D environment, but making the shopping experience and product and business presentations as lifelike as possible.

3DHolland offers this possibility. With our current prices of 3D-photo/filmproduction, increased bandwidth and advanced compression techniques stands nothing our rapid adoption of 3D in the online advertising and product, exhibition and businesspresentations in the way.

Deutsch

Frische & Innovative

3D Holland ist ein innovatives Produktions-Agentur im Bereich der 3D-Darstellung und Entwicklung. Wir schaffen maßgeschneiderte Kampagnen für Ihre 3D-Präsentationen im Internet, einer Messe oder Ihr Unternehmen.

Die Zukunft des Online-Erlebnis,Produkt-, Ausstellungs-und Business-Präsentationen wird mehr und mehr von 3D-Elemente bereichert. Auch Produkte, Umgebungen und Unternehmen werden zunehmend in 3D angezeigt. Bestimmte Produktkategorien werden offenbar am besten in einem 3D-Kontext erlebt. In dieser Hinsicht ist es nicht die Aufgabe einer 3D-Umgebung, aber das Einkaufserlebnis und Produkt-und Business-Präsentation so naturgetreu wie möglich.

3DHolland bietet diese Möglichkeit. Mit unserem aktuellen Preise 3D-foto/filmproductie, ist eine höhere Bandbreite und höhere Kompression Techniken nicht unsere rasche Verabschiedung der 3D-in die Online-Werbung und Produkt-, Ausstellungs-und Business-Präsentationen in der Straße.

Francais

Frais & Innovantes

3D Hollande est une agence de production innovants dans le domaine de la présentation en 3D et le développement. Nous créons des campagnes sur mesure pour vos présentations 3D sur Internet, un salon ou de votre entreprise.

L’avenir de l’expérience utilisateur en ligne et des produits, exposition et la présentation d’entreprise sera de plus en plus d’éléments 3D en eux. Produits, d’environnements et les entreprises sont de plus en plus affiché en 3D. Certaines catégories de produits à être, apparemment, est le meilleur expérimentés dans un contexte 3D. À cet égard, il n’est pas le défi d’un environnement 3D, mais l’expérience de magasinage et de présentation des produits et des affaires comme réaliste que possible.

3DHolland offre cette possibilité. Grâce à notre actuelle 3D-foto/filmproductie prix, une bande passante accrue et des techniques de compression avancée n’est pas notre adoption rapide de la 3D dans la publicité en ligne et des présentations de produits, expositions et activités sur la route.

Espanol

Fresco & Innovador

3D Holanda es una agencia de producción innovadores en el campo de la presentación en 3D y el desarrollo. Creamos campañas a medida para sus presentaciones en 3D en Internet, una feria o su empresa.

El futuro de la experiencia del usuario en línea y de productos, exposiciones y presentaciones de negocios será más y más elementos en 3D en ellos. Productos, entornos y las empresas están cada vez más se muestra en 3D. Ciertas categorías de productos que, al parecer, es la mejor experiencia en un contexto 3D. En este sentido, no es el desafío de un entorno 3D, pero la experiencia de compra y presentación del producto y de negocio tan real como sea posible.

3DHolland ofrece esta posibilidad. Con nuestra actual 3D-foto/filmproductie precios, mayor ancho de banda y las técnicas avanzadas de compresión no es nuestra rápida adopción de 3D ​​en la publicidad en línea y presentaciones de productos, exposiciones y negocios en el camino.

PERSBERICHT:

Wereldwijde primeur: reclame in 3D

ROTTERDAM, Nederland, June 29, 2011

Onderzoek: driedimensionale indrukken 3DHolland blijven langer hangen

Na de driedimensionale film en de driedimensionale televisie zat het er aan te komen, maar het Nederlandse productiebureau 3DHolland heeft de primeur: driedimensionale reclame. Het Rotterdamse bedrijf lanceert vandaag een campagne om websites, video’s, drukwerk, product- en bedrijfspresentaties en andere reclame-uitingen geheel in 3D uit te voeren.

Dat betekent dat bedrijven en winkels hun klanten voortaan 3D-brilletjes mee naar huis geven om brochures en websites te bekijken en dat ook bij de reclamefolders in de brievenbus een 3D-brilletje zit. Niet alleen maakt dat mensen nieuwsgierig om juist die website of folder in 3D te bekijken, ook de boodschap zal veel indringender overkomen.

“Studies hebben uitgewezen dat consumenten producten beter onthouden en dat de informatie langer blijft hangen als de reclame in 3D is uitgevoerd. De indruk is sterker en wordt acht keer beter opgeslagen in het geheugen. Dat zijn nu juist de belangrijkste pijlers van reclame,” legt Pim Gravelijn van 3DHolland uit. Doordat foto’s en video’s ineens diepte krijgen, springen producten er beter uit. Bovendien wordt bij bijvoorbeeld auto’s, huizen, woonkamers of keukens veel duidelijker getoond hoe ze er echt uit zien. “Je kunt het van alle kanten bekijken. Uit onderzoeken blijkt dat dingen beter opgeslagen worden in je herinnering als ze realistischer getoond worden. Je onthoudt het dus beter,” aldus Gravelijn. Hij denkt een revolutie in de reclamewereld te starten. De slogan van het bedrijf luidt dan ook: de reclamewereld was plat, tot 3DHolland het diepte gaf.

3DHolland is anderhalf tot twee jaar bezig geweest om de benodigde techniek te ontwikkelen en te perfectioneren. Op de website http://www.3dholland.nl/info staat een promofilmpje waarin van A tot Z uitgelegd staat wat 3D voor de reclamewereld kan betekenen. Het bedrijf ziet grote mogelijkheden voor aftersales, bijvoorbeeld voor vakantieparken, pretparken en musea die hun gasten een 3D-brilletje mee naar huis geven om thuis een 3D-film over hun bezoek te kunnen bekijken.

De techniek van 3D-reclame werkt hetzelfde als bij film of televisie. Een belangrijk onderdeel van de reclamecampagne vormen dan ook de speciale brilletjes die bedrijven en winkels als marketinggadgets aan hun klanten mee zullen geven. Gravelijn: “Dit wordt het nieuwe visitekaartje met het logo en de website van het betreffende bedrijf erop. Wat denk je dat mensen het eerst doen als ze daarmee thuis komen? Juist, de 3D-website bekijken.”

BRON: http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/56212

Copyright 2011 • 3D Holland